Fransson, Elisabeth. 2015. “RÅDSMØTET SOM EVENT LOKALE PROGRESJONS- OG TILBAKEFØRINGSPRAKSISER I ET NORSK HØYSIKKERHETSFENGSEL INSPIRERT AV ET DELEUZIANSK BLIKK”. Psyke & Logos 36 (1), 18. https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/22827.