Killi, Eli Marie. 2015. “NÅR ULYKKEN RAMMER ET BARN – FORELDREPERSPEKTIVER ETTER EN TRAUMATISK HJERNESKADE”. Psyke & Logos 35 (2):21 sider. https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/22373.