Feilberg, Casper, og Kurt Dauer Keller. 2022. “Eksistensopfattelsen I fænomenologien”. Psyke & Logos 43 (1):31-59. https://doi.org/10.7146/pl.v43i1.133886.