Kristensen, Ole Steen, og Anne Maj Nielsen. 2020. “Indledning: Institutionsliv”. Psyke & Logos 41 (1):5-13. https://doi.org/10.7146/pl.v41i1.121502.