Berliner, Peter, og Taitsiannguaq Tróndheim. 2017. “Unges fortællinger Om Resiliens I Nanortalik”. Psyke & Logos 38 (1):193-216. https://doi.org/10.7146/pl.v38i1.100089.