MEINIKE, D.; THEILMANN, G.; A. BOISEN, K. KRONISK SYG – MEN FØRST OG FREMMEST UNG. Psyke & Logos, v. 31, n. 1, p. 10, 31 jul. 2010.