BERLINER, P. FRA ANSTALT TIL SAMFUND – NYE VEJE FOR DOMFÆLDTE UNGE I GRØNLAND. Psyke & Logos, v. 36, n. 1, p. 25, 22 dec. 2015.