Simonsen, C. (2010). ØDIPUSKOMPLEKSETS RELEVANS FOR UDVIKLINGSPSYKOLOGIEN – PATOLOGIEN OG TERAPIEN. Psyke & Logos, 31(2), 17. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8807