Meinike, D., Theilmann, G., & A. Boisen, K. (2010). KRONISK SYG – MEN FØRST OG FREMMEST UNG. Psyke & Logos, 31(1), 10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8458