Lasgaard, M. (2010). Ensom i en social verden. Psyke & Logos, 31(1), 26. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8456