Jonasson, C., Klitmøller, J., & Grønborg, L. (2010). Situerede perspektiver på ungdom, uddannelsespolitik og frafald i erhvervsuddannelserne. Psyke & Logos, 31(1), 20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8450