Fransson, E. (2015). RÅDSMØTET SOM EVENT LOKALE PROGRESJONS- OG TILBAKEFØRINGSPRAKSISER I ET NORSK HØYSIKKERHETSFENGSEL INSPIRERT AV ET DELEUZIANSK BLIKK. Psyke & Logos, 36(1), 18. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/22827