Killi, E. M. (2015). NÅR ULYKKEN RAMMER ET BARN – FORELDREPERSPEKTIVER ETTER EN TRAUMATISK HJERNESKADE. Psyke & Logos, 35(2), 21 sider. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/22373