Feilberg, C., & Dauer Keller, K. (2022). Eksistensopfattelsen i fænomenologien. Psyke & Logos, 43(1), 31–59. https://doi.org/10.7146/pl.v43i1.133886