Kristensen, O. S., & Nielsen, A. M. (2020). Indledning: Institutionsliv. Psyke & Logos, 41(1), 5–13. https://doi.org/10.7146/pl.v41i1.121502