Cantino, C. (2019). Hvornår måler vi Theory of Mind hos unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser?. Psyke & Logos, 40(2), 155–168. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/117814