Graversen, A. (2019). Social kognition, psykoterapi og psykoselidelser: Et systematisk review af social kognitions påvirkning på udbyttet af psykoterapi til skizofreni og andre psykoselidelser. Psyke & Logos, 40(2), 103–124. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/117809