Nielsen, J. C., & Winther-Lundqvist, D. (2019). Trivsel hos unge efterladte og pårørende - og effekten af at tale om det!. Psyke &Amp; Logos, 40(1), 183–206. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/115098