Knudsen, H. B. S., Pedersen, T. P., Engelbrekt, P., & Jensen de López, K. (2019). Spirende voksne med risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner: Et feasibility-studie. Psyke & Logos, 40(1), 165–182. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/115090