Kamp, K. S., & Spindler, H. (2019). Sorghallucinationer eller sanseoplevelser? En oversigtsartikel og kritisk diskussion af efterladtes oplevelse af at sanse den afdøde. Psyke &Amp; Logos, 39(1), 110–126. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112167