Køster, A., Kofod, E. H., Winther-Lindqvist, D., Brinkmann, S., & Petersen, A. (2019). Kulturelle og eksistentielle perspektiver på sorg og tabserfaringer. Psyke &Amp; Logos, 39(1), 37–54. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/112161