Nielsen, J. (2018). Godt begyndt - en minimalistisk supervisionsmodel for noviceterapeuter. Psyke & Logos, 38(2), 11–30. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/104007