Berliner, P., & Tróndheim, T. (2017). Social resiliens i Nanortalik. Psyke & Logos, 38(1), 165–192. https://doi.org/10.7146/pl.v38i1.100088