(1)
Killi, E. M. NÅR ULYKKEN RAMMER ET BARN – FORELDREPERSPEKTIVER ETTER EN TRAUMATISK HJERNESKADE. P&L 2015, 35, 21 sider.