(1)
K. Bender, P. Social Kognition I Et Udviklingsperspektiv: Theory of Mind Og emotionsforståelse. P&L 2019, 40, 169-188.