(1)
Darling Dueholm, L.; Pagh Pedersen, T.; Poulsen, S. Børn Og Unges Oplevelser Af sorggruppeforløb. P&L 2019, 40, 127-146.