(1)
Køster, A. Lidelsen I Tabet: Fænomenologiske Betragtninger over Tabserfaringens Affektive Dybde. P&L 2019, 40, 38-60.