(1)
Berliner, P.; Tr├│ndheim, T. Unges fort├Žllinger Om Resiliens I Nanortalik. P&L 2017, 38, 193-216.