[1]
Anker Munk, L., Hoff Esbjørn, B., Tyle, M., Dittmann, H., Poulsen Dutton, I. og Leth, I. 2010. Angstlidelser hos børn i et udviklingspsykopatologisk perspektiv – implikationer for behandling. Psyke & Logos. 31, 2 (dec. 2010), 18.