[1]
Meinike, D., Theilmann, G. og A. Boisen, K. 2010. KRONISK SYG – MEN FØRST OG FREMMEST UNG. Psyke & Logos. 31, 1 (jul. 2010), 10.