[1]
Killi, E.M. 2015. NÅR ULYKKEN RAMMER ET BARN – FORELDREPERSPEKTIVER ETTER EN TRAUMATISK HJERNESKADE. Psyke & Logos. 35, 2 (okt. 2015), 21 sider.