[1]
Knudsen, H.B.S., Pedersen, T.P., Engelbrekt, P. og Jensen de López, K. 2019. Spirende voksne med risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner: Et feasibility-studie. Psyke & Logos. 40, 1 (jul. 2019), 165–182.