[1]
Kofod, E.H. 2019. ”Her vidste alle, at jeg havde et barn”: Forældres erfaringer med fællesskabsorienterede sorgstøttetilbud. Psyke & Logos. 40, 1 (apr. 2019), 61–83.