[1]
Køster, A. 2019. Lidelsen i tabet: fænomenologiske betragtninger over tabserfaringens affektive dybde. Psyke & Logos. 40, 1 (apr. 2019), 38–60.