[1]
Jones, S., Callesen, M.B., Pedersen, M.M., Strunz, A. og Pedersen, M.U. 2017. Personlige livsbarrierer blandt unge i Nuuk. Psyke & Logos. 38, 1 (nov. 2017), 72–89. DOI:https://doi.org/10.7146/pl.v38i1.100079.