(1)
Pedersen, P. S. E. Fremtidens Bil – Dit Hjem På Hjul. Prototyper 2018, 3, 24.