[1]
BössM., “Borgerinddragelse som opdragelse til repræsentativt demokrati”, Politik, bd. 18, nr. 2, maj 2015.