[1]
K. Hansen, “Formandens tale ved det 45. årsmøde for Dansk Selskab for Statskundskab”, Politik, bd. 17, nr. 1, maj 2014.