[1]
N. J. M. Pedersen, “Tendenser i stat-kommuneforholdet efter kommunalreformen – fokus på økonomiaftaler og sanktionssystemet”, Politik, bd. 19, nr. 2, jun. 2016.