[1]
J. Janussen, “Grønlands vej til større selvbestemmelsesret: Muligheder og begrænsninger i juridiske, administrative og andre perspektiver”, Politik, bd. 22, nr. 1, jun. 2019.