[1]
M. Jacobsen, R. J. Knudsen, og M. T. Rosing, “Kalaallit pilluaritsi: Perspektiver på 10 års Selvstyre, 40-året for Hjemmestyrets indførelse og vejen til selvstændighed”, Politik, bd. 22, nr. 1, jun. 2019.