Janussen, J. (2019) “Grønlands vej til større selvbestemmelsesret: Muligheder og begrænsninger i juridiske, administrative og andre perspektiver”, Politik, 22(1). doi: 10.7146/politik.v22i1.114838.