(1)
BössM. Borgerinddragelse Som Opdragelse Til repræsentativt Demokrati. Politik 2015, 18.