(1)
Janussen, J. Grønlands Vej Til større Selvbestemmelsesret: Muligheder Og begrænsninger I Juridiske, Administrative Og Andre Perspektiver. Politik 2019, 22.