(1)
Jacobsen, M.; Knudsen, R. J.; Rosing, M. T. Kalaallit Pilluaritsi: Perspektiver På 10 års Selvstyre, 40-året for Hjemmestyrets indførelse Og Vejen Til selvstændighed. Politik 2019, 22.