Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Årg. 45, Nr. 3 (2013) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 43, Nr. 1 (2011) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 35, Nr. 4 (2003) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 41, Nr. 1 (2009) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 44, Nr. 1 (2012) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 37, Nr. 3 (2005) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 42, Nr. 3 (2010) Forskning i politisk kommunikation Detaljer   PDF
Erik Albæk, Claes De Vreese
 
Politica, Bind 20 (1988) - 3 Forsknings- og teknologipolitik i Danmark. Politik og institutioner 1 Detaljer   HTML   PDF
Peter Munk Christiansen og Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 19 (1987) - [1] Forsøg og fornyelse i den offentlige sektor Detaljer   HTML   PDF
Bent Schou
 
Årg. 36, Nr. 1 (2004) Først den ene vej og så den anden vej: de politiske beslutningsprocesser vedrørende udretning og genslyngning af Skjern Å Detaljer   PDF
Anders Branth Pedersen
 
Årg. 37, Nr. 2 (2005) Første officielle opposition Detaljer   PDF
Raino Maines
 
Politica, Bind 14 (1982) - 2 Forude ligger en teknisk og videnskabelig triumf Detaljer   HTML   PDF
Niels Mortensen:
 
Politica, Bind 6 (1973) - 1 Forvaltningslærens placering - teoretisk og praktisk Detaljer   HTML   PDF
Ole Nørgaard Madsen
 
Politica, Bind 28 (1996) - 3 Forvaltningsteori och forvaltningspraktik i Sverige Detaljer   HTML   PDF
Torbjorn Larsson
 
Årg. 37, Nr. 4 (2005) Forventningen om positiv særbehandling. En kommentar til Jørgen Poulsens indlæg Detaljer   PDF
Curt Sørensen
 
Politica, Bind 20 (1988) - 3 Fra åben til hemmelig afstemning Detaljer   HTML   PDF
Erik Damgaard
 
Politica, Bind 20 (1988) - 3 Fra åben til hemmelig afstemning: Aspekter af et partisystems udvikling Detaljer   HTML   PDF
Stein Kuhnle
 
Årg. 44, Nr. 1 (2012) Fra aktiv internationalisme til international aktivisme: Udvikling og tendenser i dansk udenrigspolitisk aktivisme Detaljer   PDF
Rasmus Brun Pedersen
 
Politica, Bind 17 (1985) - 3 Fra det moderne til det postmoderne samfund: participation eller formynderi, oplysningstro eller skeptisk relativisme? Detaljer   HTML   PDF
Uffe Østergård
 
Årg. 46, Nr. 4 (2014) Fra klassisk til ny engelsk skole Detaljer   PDF
Morten Valbjørn, Johanne Grøndahl Glavind, Tonny Brems Knudsen
 
Politica, Bind 17 (1985) - 3 Fra legitimitet til legitimering. Den politiske magts begrundelse fra Talleyrand til "uregerlighedskrisen" Detaljer   HTML   PDF
Torben Hviid Nielsen
 
Politica, Bind 23 (1991) - 2 Fra Lenin til Løgstrup Kommentar til Erik Christensen: Nye værdier i politik og samfund. Paradigmeskift og kulturbrydninger Detaljer   HTML   PDF
Uffe Østergaard
 
Politica, Bind 28 (1996) - 3 Fra liberalisme til naturret1 Detaljer   HTML   PDF
Søren Hviid Pedersen
 
Årg. 34, Nr. 4 (2002) Fra Luxembourg til Amsterdam Detaljer   PDF
Gitte Juul Johansen, Trine Nielsen
 
Årg. 42, Nr. 3 (2010) Framing og politiske partier Detaljer   PDF
Rune Slothuus
 
Politica, Bind 27 (1995) - 4 Francesco Kjellberg og Marit Reitan, Studiet af offentlig politik - en innføring, Oslo: TANO, 1995, 208 s., NOK. 248,00. Detaljer   HTML   PDF
Peter Munk Christiansen
 
Politica, Bind 27 (1995) - 2 Francois Furet, Le passé d'une illusion. Essai sur l'idée communiste au XXe siècle, Paris: Editions Robert Laffont/Calmann-Lévy, 1995, 580 s., FF 149.00. Detaljer   HTML   PDF
Niels Amstrup
 
Politica, Bind 13 (1981) - 3 Frands Mortensen, Jørgen Poulsen og Preben Sepstrup (red.), Underholdning i TV, Dansk massekommunikationsforskning l, København: Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck 1981, 280 s., 100,00 kr. John Fiske og John Hartley, Fjernsynets sprog, København: Nyt Fordisk Forlag, Arnold Busck, 1981, 204 s., 95,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Karen Siune
 
Politica, Bind 16 (1984) - 1 Frank Bundgaard, BYsociologi og social virkelighed, København: Akademisk Forlag, 1983, 208 s., 80,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Hans Jørgen Jensen
 
Politica, Bind 18 (1986) - 1 Från marknadsekonomi till politiskt styrt samhälle Detaljer   HTML   PDF
Lennart Berntson
 
Politica, Bind 25 (1993) - 1 Från planering till resultat - om utvärderingsforskning Sverige Detaljer   HTML   PDF
Kjell Nilsson
 
Politica, Bind 14 (1982) - 2 Fransk industripolitik: selektivitet og statslig styring? Detaljer   HTML   PDF
Jan Top Christensen:
 
Politica, Bind 23 (1991) - 3 Fra plan til marked: Økonomisk reform belyst ud fra de polske erfaringer, 1989-1990 1 Detaljer   HTML   PDF
Claus Kastberg
 
Politica, Bind 32 (2000) - 2 Fra redaktionen Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 33 (2001) - 3 Fra sovjetologi over transitologi frem mod en komparativ og historisk politisk sociologi Detaljer   HTML   PDF
Curt Sørensen
 
Årg. 40, Nr. 4 (2008) Fra statsræson til magtdelt retsstat - læreprocesser i europæisk statsdannelse Detaljer   PDF
Gorm Harste
 
Politica, Bind 28 (1996) - 4 Fra statsvirksomheder til statslige aktieselskaber Detaljer   HTML   PDF
Carsten Greve
 
Politica, Bind 27 (1995) - 2 "Fra tilskuere til deltagere": Utdrag av opposisjonen ved Lise Togebys doktordisputas Detaljer   HTML   PDF
Ottar Hellevik
 
Politica, Bind 13 (1981) - 3 Frede Højgaard og John Martinussen, Litteratur om Sydasien, Annoteret bibliografi, København: Mellemfolkeligt Samvirke, 1981, 150 s., 30,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm
 
Politica, Bind 16 (1984) - 1 Frede Mørch, Plannøgle. Oversigt over danske, offentlige plansystemer. København: AKF 1983, 1265, 50,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Carl-Johan Skovsgaard
 
Politica, Bind 22 (1990) - [4] Frede P. Jensen, WEU. Den vesteuropæiske Union, København: SNU, 1989, 100 s., kr. 42,00. Detaljer   HTML   PDF
Niels Amstrup
 
Politica, Bind 24 (1992) - 3 Frederic J. Fleron, Jr., Erik P. Hoffmann, Robbin F. Laird (eds.), Classic Issues in Soviet Foreign Policy. From Lenin to Brezhnev, New York: Aldine de Gruyter, 1991, 349 s., DM 48,00; Frederic J. Fleron, Jr., Erik P. Hoffmann, Robbin F. Laird (eds.), Contemporary Issues in Soviet Foreign Policy. From Brezhnev to Gorbachev, New York: Aldine de Gruyter, 1991, 520 s., DM 54,00. Detaljer   HTML   PDF
Ole Nørgaard
 
Politica, Bind 27 (1995) - 2 Frederik Harhoff, Rigsfællesskabet, Århus: Forlaget Klim, 1993, 578 s. Detaljer   HTML   PDF
Jens Peter Christensen
 
Politica, Bind 18 (1986) - 3 Fred og forskning Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm
 
Politica, Bind 18 (1986) - 3 "Fredsforskning" - en kritisk oversikt Detaljer   HTML   PDF
Øyvind Østerud
 
Politica, Bind 18 (1986) - 3 Fredsforskning og analysen af Sovjetunionen Detaljer   HTML   PDF
Egbert Jahn
 
Politica, Bind 18 (1986) - 3 Fredsforskning og politikk* Detaljer   HTML   PDF
Nils Petter Gleditsch
 
Politica, Bind 2 (1969) - 3 FREDSTRUSLEN Detaljer   HTML   PDF
Poul Nielson
 
Politica, Bind 30 (1998) - 2 Fremmede i båden! - multikulturelle problemer og multikulturel kompetence1 Detaljer   HTML   PDF
Jørgen J. Poulsen
 
Politica, Bind 9 (1977) - 3-4 Fremskridtspartiet før og nu En skitse over Fremskridtspartiets politiske udvikling/ specielt i forhold til arbejderklassen Detaljer   HTML   PDF
Johannes Andersen:
 
Årg. 39, Nr. 1 (2007) Frihed for Loke såvel som for Thor? Detaljer   PDF
Michael Bang Petersen, Rune Slothuus, Rune Stubager, Lise Togeby
 
Politica, Bind 29 (1997) - 4 Frihed som magt over eget liv1 Detaljer   HTML   PDF
Peter Lind
 
Politica, Bind 30 (1998) - 4 Frisindets grænser: Homoseksuelle mellem moralske dilemmaer og politiske hensyn1 Detaljer   HTML   PDF
Erik Albæk
 
Årg. 39, Nr. 4 (2007) Fristaden Christiania - normative perspektiver Detaljer   PDF
Søren Flinch Midtgꜳrd
 
Politica, Bind 15 (1983) - 1 Fritz Franzmeyer, Approaches to Industrial Policy within the EC and its Impact on European Integration. Aldershot: Gower, 1982, 167 s., 16,00 £. Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 32 (2000) - 4 Frygt og bæven - Carl Schmitt som læser af Thomas Hobbes Detaljer   HTML   PDF
Carsten Bagge Laustsen og Jacob Als Thomsen
 
Politica, Bind 14 (1982) - 4 FTF og samspillet med omgivelserne Detaljer   HTML   PDF
Svend Skovbro Larsen:
 
Årg. 38, Nr. 2 (2006) Funktionel offentlighed? - et systemteoretisk perspektiv på professionaliseringen af den politiske kommunikation Detaljer   PDF
Anders Esmark
 
Politica, Bind 27 (1995) - 1 Gabriel Gorodetsky (ed.), Soviet Foreign Policy 1917-1991. A Retrospective, London: Frank Cass, 1994, 226 s., 32,00 £. Detaljer   HTML   PDF
Mette Skak
 
Politica, Bind 24 (1992) - 3 Geir Lundestad, East, West, North, South. Major Developments in International Politics 1945-1990, Oslo: Norwegian University Press, 1991, 336 s., £ 14.95. Detaljer   HTML   PDF
Niels Amstrup
 
Politica, Bind 17 (1985) - 4 Geir Lundestad, Øst, Vest, Nord, Sør: Hovedlinjer i internasjonal politikk 1945-1985, Oslo: Universitetsforlaget, 1985, 276 s., 160,00 Nkr. Detaljer   HTML   PDF
Bertel Heurlin
 
Årg. 36, Nr. 3 (2004) Generation X Detaljer   PDF
Thomas Palner
 
Politica, Bind 18 (1986) - 3 Gene Sharp, Making Europe Unconquerable. The Potential of Civilian-based Deterrence and Defense, London: Taylor and Francis, 1985, 230 s. Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm
 
Politica, Bind 21 (1989) - 3 Geoffrey K. Roberts & Jill Lovecy, West European Politics Today, Manchester: Manchester University Press, 1988, 262 s., £ 8.95. Detaljer   HTML   PDF
Erik Damgaard
 
Politica, Bind 21 (1989) - 1 Georg Sørensen Democracy and Economic Development Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 24 (1992) - 1 Georg Sørensen, Democracy, Dictatorship and Development. Economic Development in Selected Regimes of the Third World, London: Macmillan, 1991, 214 s., £ 40.00. Detaljer   HTML   PDF
Knud Erik Svendsen
 
Politica, Bind 18 (1986) - 3 Georg Sørensen, Udviklingsteori og den tredje verden, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1986, 152 s, 89.00 kr.; Georg Sørensen, Transnational selskaber og udviklingsprocessen i perifere samfund. Med en case-studie af Brasilien, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1983, 526 s., 160,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Dige Pedersen
 
Politica, Bind 14 (1982) - 1 Gerd Callesen, Hanne Caspersen og Knud Knudsen (red.), Fremad og aldrig glemme. Ti års forskning i arbejderbevægelsens historie - status og perspektiver, København: Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie. SFAH skriftserie nr 11, 1981, 328 s., 149,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Helge Tetzschner
 
Politica, Bind 13 (1981) - 3 Gert Gammelgård, Det kommunale selvstyre i Danmark og Slesvig-Holsten, Åbenrå: Institut for Grænseforskning, 1980, 244 s., 78,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit
 
Politica, Bind 14 (1982) - 1 Gert Petersen, Om fredens nødvendighed, København: Vindrose, 1981, 211 s., 18,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm
 
Politica, Bind 29 (1997) - 4 Giambattista Vico, Den nye Videnskab. Uforkortet oversættelse fra italiensk, Århus: Helikon, 1997,408 s., 495.00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Niels Amstrup
 
Politica, Bind 30 (1998) - 1 Globalisering: en kort introduktion Detaljer   HTML   PDF
Peter Maskell
 
Politica, Bind 30 (1998) - 1 Globaliseringsprocessen og danske erhvervspolitiske overvejelser Detaljer   HTML   PDF
Peter Maskell
 
Årg. 39, Nr. 3 (2007) God statskundskab Detaljer   PDF
Asbjørn Sonne Nørgꜳrd
 
Årg. 41, Nr. 2 (2009) God statskundskab? Detaljer   PDF
Jørn Loftager
 
Politica, Bind 12 (1980) - 2 Goran Djurfeldt (red.), Indien. Afhængighed og underudvikling. En antologi. København: Aurora, 1979. 317 s. 98 kr. Detaljer   HTML   PDF
John Martinussen
 
Politica, Bind 5 (1972) - 3-4 Goran Therborn: "Klasser och ekonomiska system" Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 21 (1989) - 1 Göran Therborn, Why Some People are More Unemployed Than Others, London: Verso, 1986, 181 s. Detaljer   HTML   PDF
Peter Nannestad
 
Politica, Bind 15 (1983) - 1 Gordon W. Prange. At Dawn We Slept. The Untold Story of Pearl Harbor. London: Joseph, 1982, 873 s., 193,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Michael H. Clemmesen
 
Politica, Bind 23 (1991) - 3 Gorm Rye Olsen, Golfkrisen og den nye verdensorden, København: SNU, 1991,96 s., kr. 50,00. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 26 (1994) - 1 Gorm Rye Olsen, Knud Erik Svendsen, U-landene i det nye internationale system, Columbus 1993, 185 s. Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm
 
Politica, Bind 25 (1993) - 3 Gorm Rye Olsen, Knud Erik Svendsen, U-landene i det nye internationale system, Forlaget Columbus, 1993, 191 s. Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 Gorm Rye Olsen og Lars Udsholt, Forenede Nationer i en splittet verden, København: Columbus, 1995, 174 s., kr. 166,50. Detaljer   HTML   PDF
Tonny Brems Knudsen
 
Politica, Bind 14 (1982) - 3 Gosta Toft, Die bauerliche Struktur der deutschen Volksgruppe in Nordschleswig, Flensburg: Institut fur Regionale Forschung und Information, 1982, 4 + vi + 99 sider. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit
 
Politica, Bind 20 (1988) - 1 Gotbatjovs reformstrategi Detaljer   HTML   PDF
Ole Nørgaard
 
Politica, Bind 21 (1989) - 4 Graeme Duncan (ed.), Democracy and the Capitalist State., New York: Cambridge University Press, 1989, 323 s., £ 11.95. Detaljer   HTML   PDF
Palle Svensson
 
Politica, Bind 8 (1976) - 4 Grænser og muligheder for fagforeningsaktion Detaljer   HTML   PDF
Perry Anderson:
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 4 Græsrodsbevægelsen - en ny aktør i det politiske system Detaljer   HTML   PDF
Poul Erik Mouritzen
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 4 Græsrodsbevægelser i Danmark Detaljer   HTML   PDF
Hans Kiib:
 
Politica, Bind 23 (1991) - 1 Graham Smith (ed.), The Nationalities Question in the Soviet Union, London & New York: Longman, 1990, 398 s., £ 12,95 (pb); Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, Nationalitetsproblemerne i Sovjetunionen, SNU (Dokumentationsserie): København, 1990, 75 s., kr. 45,00. Detaljer   HTML   PDF
Mette Skak
 
Politica, Bind 22 (1990) - [3] Gramsci og neogramscianerne: Mod en teori om politikkens primat Detaljer   HTML   PDF
Jacob Torfing
 
Årg. 46, Nr. 1 (2014) Granger kausalitet Detaljer   PDF
Peter Bjerre Mortensen
 
Politica, Bind 18 (1986) - 3 Gregers Friisberg, Samfundskundskab 3, Søborg: Samfundsfagsnyt, 1986 Detaljer   HTML   PDF
Ellen Bastholm
 
Politica, Bind 17 (1985) - 4 Gregers Friisberg, Teknologi og samfund, København: Samfundsfagsnyt, 1984, 204 s., 80,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 11 (1979) - 3 Grønland - et partisystem under udvikling? Detaljer   HTML   PDF
Johannes Michelsen:
 
Årg. 45, Nr. 2 (2013) Grønlandisering: Grønlands elite 2000-2009 Detaljer   PDF
Pia Vedel Ankersen, Peter Munk Christiansen
 
Politica, Bind 32 (2000) - 1 Grønlands Grønlandsforskning: Vejen til vidensbaseret udvikling? Detaljer   HTML   PDF
Mogens Holm
 
Årg. 40, Nr. 2 (2008) Grønlands integration i rigsfællesskabet 1945-54 Detaljer   PDF
Erik Beukel, Frede P. Jensen
 
Årg. 36, Nr. 3 (2004) Grønlandsk identitet Detaljer   PDF
Ulrik Pram Gad
 
Politica, Bind 19 (1987) - [2] Grønlandsk minelovgivning før hjemmestyret Detaljer   HTML   PDF
Johannes Michelsen
 
801 - 900 af 2817 elementer << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK