Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Politica, Bind 25 (1993) - 1 Evalueringsforskning i Norden Detaljer   HTML   PDF
Erik Albæk
 
Politica, Bind 27 (1995) - 3 Eva Sørensen, Democracy and regulation in institutions of public governance, Ph.D.thesis, København: Institut for Statskundskab, 1995. Detaljer   HTML   PDF
Per Schultz Eeg
 
Politica, Bind 33 (2001) - 3 Eva Sørensen og Jacob Torfing, Skanderborg på landkortet - et studie af lokale styringsnetværk og politisk handlekraft, København: Jurist- og konomforbundets Forlag, 2000, 304 s., kr. 295,00.' Detaljer   HTML   PDF
Jens Peter Frølund Thomsen
 
Politica, Bind 31 (1999) - 3 Eva Zeuthen Bentsen m.fl. (red.), Når styringsambitioner møder praksis - den svære omstilling af sygehus- og sundhedsvæsenet i Danmark og Sverige, København: Handelshøjskolens Forlag/ Munksgaard, 1999, 347 s., kr. 307,00. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Grønnegård Christensen
 
Politica, Bind 11 (1979) - 1 Eventsdata: En tilfredsstillende operationalisering af udenrigspolitik? Detaljer   HTML   PDF
Bo Anker Svendsen:
 
Politica, Bind 20 (1988) - 4 Evert Vedung Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 12 (1980) - 1 Evert Vedung, Kårnkraften och regeringen Fålldins fall, Stockholm: Rabeén & Sjogren, 1979. 231 s. Detaljer   HTML   PDF
Ole P. Kristensen
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 3 Fagbevægelsen og den globale arbejdspladskonkurrence Detaljer   HTML   PDF
Laurids S. Lauridsen
 
Politica, Bind 25 (1993) - 1 Fagbevægelsens internationalisering, EF's indre marked og Maastrichttraktate 1 Detaljer   HTML   PDF
Carsten Strøby Jensen, Jørgen Steen Madsen og Jesper Due
 
Politica, Bind 25 (1993) - 1 Faglighed og tværfaglighed i policyanalysen Detaljer   HTML   PDF
Jørn Loftager
 
Årg. 46, Nr. 2 (2014) Fair mulighedslighed og sundhed Detaljer   PDF
Lasse Nielsen
 
Politica, Bind 23 (1991) - 1 Faldet i medlemstal i danske politiske partier Nogle mulige årsager 1 Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit
 
Politica, Bind 11 (1979) - 4 Faser i udviklingsstrategien på Cuba efter 1959. En analyse af overgangen til socialisme i et u-land Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Würtz Sørensen:
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 2 Fernando Claudin, Krisen i den kommunistiske verdensbevægelse. Fra Komintern til Kominform. Bd. 2, Århus, 1978. Modtryk. 365 s. (inkl. index og bibliografi til bd. log 2). 75 kr. Fernando Claudin, Eurokommunisme og socialisme, Århus, 1978. Pax Modtryk. 196 s. 45 kr. Kaj Moltke, Eurokommunismen. Historiske forudsætninger, den aktuelle situation og fremtidsperspektivet, København, 1977. Finn Suenson Forlag. 127 s. 38 kr. Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius:
 
Politica, Bind 30 (1998) - 1 Finansiering og globalisering i historisk belysning Detaljer   HTML   PDF
Michael Møller og Niels Christian Nielsen
 
Politica, Bind 16 (1984) - 1 Finn Laursen (ed.), Toward a New International Marine Order, The Hague: Martinne Nijhoff Publishers, 1982, 198 s. 100,00 Gylden. Detaljer   HTML   PDF
Peter Brückner
 
Politica, Bind 17 (1985) - 1 Finn Laursen, Superpower at Sea: U.S. Ocean Policy, New York: Praeger, 1983. Detaljer   HTML   PDF
Jesper Grolin
 
Politica, Bind 20 (1988) - 4 Finn Madsen, Litteratur om sikkerhedspolitik. En kommenteret bibliografi over udvalgte og internationale sikkerhedspolitiske udgivelser., Søllested: Forlaget Lee, 192 s., kr. 136,00. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 19 (1987) - [2] Finn Madsen, Sikkerhedspolitik i 80'erne - Danmarks alternativer i internationalt perspektiv, 3. udg., Herning: Forlaget Systime, 1986, 212 s., 98,00 kr.; Finn Madsen, Tekster til sikkerhedspolitik i 80'erne, Herning: Forlaget Systime, 1986, 253 s., 58,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Bjarne W. Frederiksen
 
Politica, Bind 13 (1981) -4 Finn Madsen, Sikkerhedspolitik i 80'erne. Danmarks alternativer i internationalt perspektiv, Herning: Systime, 1981, 220 s., 54,50 kr. Detaljer   HTML   PDF
Jan Top Christensen
 
Politica, Bind 24 (1992) - 4 Finn Østrup og Peter Nedergaard, Det økonomiske samarbejde i EF, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1992, 319 s., kr. 385,00. Detaljer   HTML   PDF
Lars Thore Jensen
 
Politica, Bind 25 (1993) - 1 Finn Østrup, The Development of the European Monetary System, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1992, kr. 225,00. Detaljer   HTML   PDF
Ole Risager
 
Politica, Bind 16 (1984) - 2 Finn Schultz Rasmussen og Torben Jakobsen, Godt nyt for Landsbybeboerne. En håndbog med nyere idéer til løsning af typiske landsbyproblemer, Århus: Arkitektskolen, 1983, 168 s. Detaljer   HTML   PDF
John Frederiksen
 
Politica, Bind 33 (2001) - 4 Finn Tarp (ed.), Foreign Aid and Development. Lessons Learnt and Directions br the Future, London and New York: Routledge, 2000, 498 s., £18,99. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Dige Pedersen
 
Politica, Bind 13 (1981) -4 Finn Valentin, Fordelingen af påvirkningsmuligheder. Arbejdsnotat 14, København: Lavindkomstkommissionen, 1980, 249 s., 20,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Egil Fivelsdal
 
Politica, Bind 31 (1999) - 1 Fjernhedsvold i storbysamfundet Danmark Detaljer   HTML   PDF
Flemming Balvig
 
Politica, Bind 13 (1981) -4 Fjernsynets indførelse på Færøerne Detaljer   HTML   PDF
Eydun Andreassen:
 
Politica, Bind 19 (1987) - [2] Flemming Alikkelsen (red.), Protest og oprør, Århus: Forlaget Modtryk, 1986, 365 s. Detaljer   HTML   PDF
Heine Andersen
 
Politica, Bind 11 (1979) - 4 Flemming Hansen, Måleproblemer i samfundsvidenskaberne, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1979. 440 s. 153,50 kr. Detaljer   HTML   PDF
Peter Nannestad
 
Politica, Bind 16 (1984) - 1 Flemming Ibsen, Organisationerne og arbejdsmarkedet. København: Samfundsfagsnyt, 1983. 247 s., 69,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Jacob A. Buksti
 
Politica, Bind 25 (1993) - 3 Flemming Just, Landbruget, staten og eksporten 1930-1950) Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, 1992, 583 s. Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 25 (1993) - 2 Flemming Mikkelsen, Arbejdskonflikter i Skandinavien 1848-1980, Odense: Odense Universitetsforlag, 1992, 500 s., kr. 398,00. Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Årg. 34, Nr. 2 (2002) Fødevareministeriet: Fra erhvervets forlængede arm til forbrugernes beskytter? Detaljer   PDF
Morten Larsen
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 3 Folkeafstemningen i september 1978 om 18 års valgret Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit og Ole Tonsgaard:
 
Politica, Bind 17 (1985) - 1 Folkeenhedsregeringen i Chile og den nicaraguanske revolution Detaljer   HTML   PDF
Hugo Cancino Troncoso
 
Politica, Bind 11 (1979) - 4 Folker Fröbel, Jurgen Heinrichs, Otto Kreye, Die neue internationale Arbeitsteilung, Hamburg: Rowohlt 1977, 654 s. 45,00 kr. Laestadius Staffan, Den internationella arbets£ Detaljer   HTML   PDF
Jan Holst og Roland Rasmussen
 
Politica, Bind 18 (1986) - 1 Folkeskolen under pres Detaljer   HTML   PDF
Ole Qvist
 
Årg. 45, Nr. 4 (2013) Folketingets kontrol med EU-politikken Detaljer   PDF
Jens Blom-Hansen, Ingvild Olsen
 
Politica, Bind 9 (1977) - 3-4 Folketinget. Struktur og organisatorisk tilpasning Detaljer   HTML   PDF
Peter Gundelach:
 
Årg. 37, Nr. 4 (2005) Folketinget under fortsat forandring Detaljer   PDF
Christoffer Green-Pedersen
 
Årg. 36, Nr. 4 (2004) Folketing og folkestyre Detaljer   PDF
Erik Damgꜳrd
 
Politica, Bind 14 (1982) - 1 Folketingsvalget 1981 og den politiske dagsorden Detaljer   HTML   PDF
Ole Borre
 
Politica, Bind 17 (1985) - 2 Folks sundhedsarbejde i dagligdagen Detaljer   HTML   PDF
Dorte Gannik
 
Politica, Bind 29 (1997) - 1 Fordærver pengene foreningerne? Detaljer   HTML   PDF
Bjarne Ibsen
 
Årg. 44, Nr. 4 (2012) Fordomme over for etniske minoriteter i Danmark, Sverige, Storbritannien og USA Detaljer   PDF
Christian Albrekt Larsen
 
Politica, Bind 29 (1997) - 1 Foreningerne og demokratiet Detaljer   HTML   PDF
Peter Gundelach
 
Politica, Bind 29 (1997) - 1 Foreningerne og kommunen Detaljer   HTML   PDF
Marius Ibsen
 
Årg. 42, Nr. 2 (2010) Foreningsengagement i små og store bysamfund Detaljer   PDF
Jens Fyhn Lykke Sørensen, Klaus Levinsen
 
Politica, Bind 8 (1976) - 4 Forfatterdata: Detaljer   HTML   PDF
 
Årg. 36, Nr. 1 (2004) Forholdet mellem ret og politik i retsstaten og velfærdsstaten Detaljer   PDF
Jørgen Dalberg-Larsen
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 4 Forklaringer på græsrodsorganisationers dannelse Detaljer   HTML   PDF
Peter Gundelach:
 
Årg. 37, Nr. 4 (2005) Forlig i det danske folketing 1953-2001 Detaljer   PDF
Robert Klemmensen
 
Politica, Bind 24 (1992) - 4 For meget af en god ting - dansk i Grønland Detaljer   HTML   PDF
Finn Breinholt Larsen
 
Årg. 36, Nr. 4 (2004) For meget tilskuerdemokrati, men hvad kan der gøres? Detaljer   PDF
Jørgen Goul Andersen
 
Politica, Bind 7 (1974) - 2-3 FORORD Detaljer   HTML   PDF
Redaktionen
 
Politica, Bind 5 (1972) - 3-4 Forord I Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 5 (1972) - 3-4 Forord II Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 7 (1974) - 1 Forord om staten i periferien Detaljer   HTML   PDF
Sven Bislev
 
Årg. 46, Nr. 1 (2014) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 40, Nr. 1 (2008) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 36, Nr. 4 (2004) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 44, Nr. 3 (2012) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 35, Nr. 3 (2003) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 38, Nr. 3 (2006) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 35, Nr. 2 (2003) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 46, Nr. 4 (2014) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 38, Nr. 2 (2006) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 35, Nr. 1 (2003) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 34, Nr. 4 (2002) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 38, Nr. 1 (2006) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 45, Nr. 1 (2013) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 42, Nr. 3 (2010) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 40, Nr. 2 (2008) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 37, Nr. 4 (2005) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 34, Nr. 3 (2002) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 46, Nr. 3 (2014) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 38, Nr. 4 (2006) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 44, Nr. 4 (2012) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 41, Nr. 3 (2009) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 36, Nr. 1 (2004) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 39, Nr. 3 (2007) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 44, Nr. 2 (2012) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 39, Nr. 1 (2007) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 37, Nr. 1 (2005) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 40, Nr. 3 (2008) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 34, Nr. 1 (2002) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 37, Nr. 2 (2005) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 39, Nr. 4 (2007) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 45, Nr. 2 (2013) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 36, Nr. 2 (2004) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 36, Nr. 3 (2004) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 45, Nr. 4 (2013) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 34, Nr. 2 (2002) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 42, Nr. 2 (2010) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 42, Nr. 1 (2010) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 40, Nr. 4 (2008) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 42, Nr. 4 (2010) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 41, Nr. 2 (2009) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 43, Nr. 3 (2011) Forsidestof Detaljer   PDF
 
Årg. 46, Nr. 2 (2014) Forsidestof Detaljer   PDF
 
701 - 800 af 2817 elementer << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK