Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Politica, Bind 23 (1991) - 3 Ellen Margrethe Basse (red.). Regulering og styring l - en juridisk teori- og metodebog, København: G.E.C. Gad, 1989, 255 s., kr. 143,75 (pb.) og Ellen Margrethe Basse og Vibeke Jensen (red.), Regulering og styring 2 - til fornyelse af den juridiske teori og metode, København: G.E.C. Gad, 1990, 200 s., kr. 108,00 (pb.). Detaljer   HTML   PDF
Ove K. Pedersen
 
Politica, Bind 19 (1987) - [1] Else Øyen (ed.), Comparing Welfare States and Their Futures, Aldershot: Gower, 1986,246 s., 35 $; Richard Rose & Rei Shiratori(eds.), The Welfare State East and West, Oxford University Press, 1986, 213 s. Detaljer   HTML   PDF
Erik Damgaard
 
Politica, Bind 14 (1982) - 4 Emil Kirchner & Konrad Schwaiger, The Role of Interest Groups in the European Community, Aldershot: Grower 1981. 124 s.. Detaljer   HTML   PDF
Jacob A. Buksti
 
Årg. 45, Nr. 3 (2013) Empiriske studier af samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor - TRYK Politi som case Detaljer   PDF
Troels Schultz Larsen, Karl Löfgren
 
Politica, Bind 6 (1973) - 1 Empirisk og kritisk samfundsforskning Detaljer   HTML   PDF
Ole Borre
 
Årg. 45, Nr. 2 (2013) En ¤administrativ elite under forandring Detaljer   PDF
Morten Balle Hansen, Niels Opstrup, Anders Ryom Villadsen
 
Politica, Bind 17 (1985) - 2 En ændret fødselspolitik? Detaljer   HTML   PDF
Lisbeth B. Knudsen og Karin Helweg-Larsen
 
Politica, Bind 9 (1977) - 3-4 En analyse af danske politiske partiers EF-politik Detaljer   HTML   PDF
Karen Siune, Carsten Lehmann Sørensen:
 
Politica, Bind 2 (1969) - 2 EN ANALYSE MED INTEGRATIONSTEORETISK SIGTE AF DET FRANSKE LANDBRUGS POLITISKE ADFÆRD I RELATION TIL DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Grønnegård Christensen
 
Politica, Bind 15 (1983) - 3 En brydningstid. Om mulighederne og udviklingstendenser i ungdomstilværelsen. Regeringens ungdomsudvalg, Rapport nr. 1. København: Direktoratet for Statens 1982. 236 s., 50,00 kr. Ungdomsbilleder. Interviews med unge og synspunkter fra udvalgte debattører. Regeringens ungdomsudvalg, Rapport nr. 2. København: Direktoratet for Statens 1982. 254 s., 45,00 kr. Turi Rye Madsen, Claus Mellergaard og Leif Thomsen, Ungdom 80. Ungdom som social bevægelse. København: Politiske Studier, 1982. 165 s., 94,50 kr. Detaljer   HTML   PDF
Henning Høeg Hansen
 
Årg. 45, Nr. 1 (2013) En dagsordensættende disputats Detaljer   PDF
Mogens N. Pedersen
 
Politica, Bind 3 (1970 - 1971) - 3 En definition med kommentarer. Detaljer   HTML   PDF
Erik Rasmussen
 
Politica, Bind 27 (1995) - 1 En disaggregeret offentlig sektor? Detaljer   HTML   PDF
Peter Bogason
 
Årg. 46, Nr. 1 (2014) Endogenitet og eksperimenter - forskningsdesignet som løsning Detaljer   PDF
Jens Blom-Hansen, Søren Serritzlew
 
Årg. 45, Nr. 1 (2013) En enkel eller mere kompliceret forklaring? Detaljer   PDF
Palle Svensson
 
Politica, Bind 32 (2000) - 1 En euro-atlantisk sikkerhedsarkitektur på tærsklen til det 21. århundrede Detaljer   HTML   PDF
Birthe T. Møller
 
Årg. 46, Nr. 3 (2014) Én for alle og alle for én? Detaljer   PDF
Christian Elmelund-Præstekær, Gijs Schumacher
 
Politica, Bind 17 (1985) - 2 En fremtidig ungdomspolitik, København: Regeringens Ungdomsudvalg, 1984, 374 s., 75,00 kr. ; Inger Koch-Nielsen m.fl., Næste generation: Perspektiver for børn, unge og familie, Egmont Fondens Fremtidsstudie, København: Aschehoug Dansk Forlag, 1984, 256 s., 158,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Kirsten Reisby
 
Politica, Bind 4 (1971) - 4 En kildekritisk analyse af den danske valgstatistik Detaljer   HTML   PDF
Karl Henrik Bentzon
 
Politica, Bind 25 (1993) - 4 En komparativ studie af de økonomiske i de baltiske lande1 Detaljer   HTML   PDF
Gitte Bjørg Andersen, Lars Thuesen og Helle Willumsen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 3 En kortfattet oversigt over det danske partisystems udvikling Detaljer   HTML   PDF
Mogens N. Pedersen
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 1 En Ny Økonomisk Verdensorden: Mulighedens umulighed? Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm:
 
Politica, Bind 26 (1994) - 2 En regionaliserad världsordning? Detaljer   HTML   PDF
Björn Hettne
 
Politica, Bind 9 (1977) - 3-4 En studie af Fremskridtspartiets organisation Detaljer   HTML   PDF
Bjarne Villads Larsen:
 
Politica, Bind 7 (1974) - 4-5 EN SVARNOTE - til John Martinussens bemærkninger Detaljer   HTML   PDF
Johannes Andersen
 
Politica, Bind 5 (1972) - 2 En teoretisk ramme for policy impact analyser Detaljer   HTML   PDF
Henning Pedersen
 
Årg. 36, Nr. 4 (2004) En ¤vellykket kommunalreform og hva' så? Detaljer   PDF
Thomas Pallesen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 2 Epistemologiska aspekter på Hans Mouritzen; Finlandization Detaljer   HTML   PDF
Håkan Wiberg
 
Årg. 38, Nr. 2 (2006) Er dårlige data bedre end ingen data? Detaljer   PDF
Mads Ejnar Hansen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 1 Er den Tredje Verden død? Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm
 
Politica, Bind 8 (1976) - 2-3 ER DER ET ULIGE BYTTE I SAMHANDELEN MELLEM RIGE OG FATTIGE LANDE? - en positivistisk analyse og kritik af Arghiri Emmanuels (AE) teori Detaljer   HTML   PDF
Martin Paldam
 
Årg. 36, Nr. 3 (2004) Er der virkelig ingen argumenter for at ændre det kommunale valgsystem? Detaljer   PDF
Jørgen Elklit
 
Politica, Bind 21 (1989) - 4 Er det indre marked deregulering? Detaljer   HTML   PDF
Jesper Bo Jensen
 
Politica, Bind 14 (1982) - 4 Erhvervslivet og statsmagten - med særlig henblik på de mindre virksomheder Detaljer   HTML   PDF
Bjarne Hastrup:
 
Politica, Bind 2 (1969) - 4 Erhvervsmæssige problemer i forbindelse med studierne statskundskab og samfundsfag. Detaljer   HTML   PDF
Lars Torpe
 
Politica, Bind 16 (1984) - 1 Eric C. Browne og John Dreijmanis (eds.), Government Coalition in Western Democracies, New York: Longman, 1982, 384 s., 9,95 £. Detaljer   HTML   PDF
Erik Damgaard
 
Politica, Bind 20 (1988) - 4 Erik Albæk, Fra sandhed til information. Evalueringsforskning i USA -før og nu, Akademisk Forlag, 1988, 219 s., kr. 160,00. Detaljer   HTML   PDF
Olaf Rieper
 
Politica, Bind 13 (1981) - 3 Erik Allardt & Christian Starck, Språkgrånser och samhållsstruktur. Finlandssvenskarna i ett jåmforande perspektiv, Stockholm: AWE/Gebers, 1981, 307 s., 395,75 kr. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit
 
Politica, Bind 33 (2001) - 1 Erik Amnå and Stig Montin (eds.). Towards a New Concept of Local Self minen!?. Bergen: Fagbokforlaget. 2000, 221 s. Detaljer   HTML   PDF
Jens Blom-Hansen
 
Politica, Bind 12 (1980) - 4 Erik Bach Nielsen, Sovjetunionens Historie, København: Munkegaard 1980, 251 s., 94,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Johnny Christensen
 
Politica, Bind 26 (1994) - 1 Erik Beukel, Global miljøbeskyttelse som kollektivt gode i international politik. Odense: Politologiske Skrifter, Institut for Erhvervsret og Politologi, no. 2, 1993,845. Detaljer   HTML   PDF
Georg Sørensen
 
Politica, Bind 25 (1993) - 2 Erik Beukel, Uddannelsespolitik i EF. Nye mønstre i europæisk integration, Odense: Universitetsforlag, 1992, 112 s., kr. 128,00. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 Erik Boel og Steen Christensen (red.), Den demokratiske udfordring. Socialdemokratisk debat, København: Fremad, 1995, 201 s., kr. 188,00. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit
 
Politica, Bind 21 (1989) - 3 Erik Boel, Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-88, København: Akademisk forlag, 1988, 278 s., kr. 138,00. Detaljer   HTML   PDF
Nikolaj Petersen
 
Politica, Bind 33 (2001) - 1 Erik Christensen, Borgerløn - Fortællinger om en politisk idé, Højbjerg: Hovedland, 2000, 551 s., kr. 378,00. Detaljer   HTML   PDF
Søren Flinch Midtgaard
 
Politica, Bind 23 (1991) - 1 Erik Damgaard (red.), Dag Anckar, Hilmar Rommetvedt, Anders Sannerstedt, Mats Sjölin, Parlamentarisk forandring i Norden, Oslo: Universitetsforlaget, 1990, 206 s., Nkr. 235,00. Detaljer   HTML   PDF
Lars Bille
 
Politica, Bind 17 (1985) - 2 Erik Damgaard (red.), Dansk demokrati under forandring, København: Schultz, 1984. 138 s.. 75,00kr. Detaljer   HTML   PDF
Evert Vedung
 
Politica, Bind 11 (1979) - 4 Erik Helmer Pedersen, Landbrugsrådet som erhvervspolitisk toporgan 1919-33, Studier i de danske landbrugsorganisationers historie, Landbohistoriske skrifter 6, København: Landbrugshistorisk Selskab, 1979, 667 s. 165,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Jacob A. Buksti
 
Politica, Bind 23 (1991) - 1 Erik Ib Schmidt, Behøver vi at nå det hele?, København: Spektrum, 1990, 187 s. Detaljer   HTML   PDF
Jørn Loftager
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 Erik Ib Schmidt, Miljøpolitik - hvorfor og hvordan?, København: Spektrum, 1995, 175 s., kr. 128,00. Detaljer   HTML   PDF
Finn Arler
 
Politica, Bind 30 (1998) - 1 Erik Ib Schmidt, Red velfærdsstaten! - et debatoplæg, København: Munksgaard - Rosinante, 1997, 221 s. Detaljer   HTML   PDF
Thomas Pallesen
 
Politica, Bind 19 (1987) - [4] Erik Jørgen Hansen, Danskernes Levekår - 1986 sammenholdt med 1976, København: Reitzels Forlag, 1986, 144 s., 98,00 kr.; Erik Jørgen Hansen (red.), Vor tids fattigdom, København: Hans Reitzels Forlag, 1986, 130 s., 130,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Peter Lauritzen
 
Politica, Bind 15 (1983) - 4 Erik Jørgen Hansen, Inge Mærkedahl og Michael Schwedler, Uddannelsessystemet fremtidens beskæftigelsesstruktur, Socialforskningsinstituttets publikation 121, København: Teknisk Forlag, 1983. 157 sider, 42,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit
 
Politica, Bind 17 (1985) - 2 Erik Jørgen Hansen, Socialgrupper i Danmark, København: Socialforskningsinstituttet, 1984 (studie nr. 48), 189 s., 52,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Heine Andersen
 
Politica, Bind 12 (1980) - 3 Erik Mader, SF under "det røde kabinet", 1966-1968, Odense: Odense Universitetsforlag, 242 s. 96,20 kr. Detaljer   HTML   PDF
Erik Damgaard
 
Politica, Bind 25 (1993) - 3 Erik Meier Carlsen, Plads for dem alle? Strid og forvandling i Socialdemokratiet, Forlaget Hovedland, 1992, 175 s. Detaljer   HTML   PDF
Lars Bille
 
Politica, Bind 18 (1986) -4 Erik Meier Carlsen, Politik i firserne, København: Borgens Forlag, 1986, 103 s. Detaljer   HTML   PDF
Erik Damgaard
 
Politica, Bind 26 (1994) - 2 Erik Oddvar Eriksen, Den offentlige dimensjon. Verdier og styring i offentlig sektor., Tromsø/Bergen: Tano, 1993, 174 s. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Grønnegård Christensen
 
Politica, Bind 31 (1999) - 4 Erik Oddvar Eriksen, Kommunikativ ledelse - om styring av offentlige organisasjoner, Bergen: Fagbokforlaget, 1999, 253 s., NOK 298,00. Detaljer   HTML   PDF
Henrik Larsen
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 Erik Oddvar Eriksen (red.), Deliberativ Politikk. Demokrati i teori og praksis, Oslo:Tano, 1995,255 s. Detaljer   HTML   PDF
Jørn Loftager
 
Politica, Bind 21 (1989) - 2 Erik Rasmussen Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 20 (1988) - 3 Erik Rasmussen, Complementarity and Political Science: An Essay on Fundamentals Political Science Theory and Research Strategy, Odense: Odense University Press, 1987, pp. 134. Detaljer   HTML   PDF
Evert Vedung
 
Årg. 37, Nr. 3 (2005) Erik Rasmussens værdirelativisme Detaljer   PDF
Kasper Lippert-Rasmussen
 
Politica, Bind 14 (1982) - 1 Erik Reske-Nielsen, Magtspillet i Mellemøsten, København: Berlingske Forlag, 1981 211 s., 80,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Gorm Rye Olsen
 
Politica, Bind 27 (1995) - 4 Erik Sepstrup Jensen, Økologi og økonomi - et spørgsmål om værdi, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1995, 244 s. Detaljer   HTML   PDF
Mikael Skou Andersen
 
Politica, Bind 25 (1993) - 3 Erling Bjøl, Ib Faurby, John Martinussen, Gorm Rye Olsen, Nikolaj Pedersen og Clemens Stubbe Østergaard, Den store omvæltning, Politikens forlag, København, 1992, 336 s., kr. 299,00. Detaljer   HTML   PDF
Torbjørn L. Knutsen
 
Politica, Bind 4 (1971) - 1-2 Erling Bjøls opgør med Lenins imperialismeteori - en kam med vej rmøller. Detaljer   HTML   PDF
Erik Christensen
 
Politica, Bind 30 (1998) - 1 Ernesto Laclau og Chantal Mouffe, redigeret af Carsten Jensen, Demokrati og Hegemoni, København: Akademisk Forlag, 1997. Detaljer   HTML   PDF
Bjarne Fog Corydon
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 2 Ernst Mandel, Kritik des Eurokommunismus. Revolutionare Alternative oder neue Etappe in der Krise des Stalinismus?, Berlin: Verlag Olle & Wolter, 1978. 216 s. DM 12,80. Detaljer   HTML   PDF
Georg Sørensen:
 
Årg. 44, Nr. 1 (2012) Er offentligt ansatte (blevet) som de private? Detaljer   PDF
Mads L. F. Jakobsen, Rune J. Sørensen
 
Politica, Bind 25 (1993) - 2 Er vælgerne egoister? Detaljer   HTML   PDF
Søren Winter og Poul Erik Mouritzen
 
Politica, Bind 29 (1997) - 1 Er vi ved at vænne „os" til „dem"? Ændringer i danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere, 1993-96 Detaljer   HTML   PDF
Lise Togeby
 
Politica, Bind 18 (1986) - 3 Eszter Körmendi, Lisbeth Egsmose og Johannes Noordhoek, Datakvalitet ved telefoninterview., København: Socialforskningsinstituttet, studie 52, 1986, 144 s., 85,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Søren Risbjerg Thomsen
 
Årg. 43, Nr. 1 (2011) Etableringen af politiske forlig som parlamentarisk praksis Detaljer   PDF
Helene Helboe Pedersen
 
Årg. 40, Nr. 2 (2008) Et ¤blindt fokus på Danmark? Detaljer   PDF
Mads Leth Felsager Jakobsen
 
Politica, Bind 6 (1973) - 1 ET DEBATOPLÆG VEDRØRENDE INTEGRATION AF SAMFUNDSVIDENSKABERNE Detaljer   HTML   PDF
Marianne Dideriksen og Tine Ottesen
 
Årg. 44, Nr. 3 (2012) Et ¤essay om økonomisk ulighed, befolkningens forestillingsunivers og opbakningen til omfordelende velfærdspolitikker Detaljer   PDF
Christian Albrekt Larsen
 
Politica, Bind 16 (1984) - 4 Et europæisk sikkerhedspolitisk samarbejde? En analyse af holdningsskift blandt de politiske eliter i Vesteuropa Detaljer   HTML   PDF
Carsten Lehmann Sørensen
 
Årg. 36, Nr. 2 (2004) Et grænseoverskridende netværk af centralbanker Detaljer   PDF
Martin Marcussen
 
Politica, Bind 12 (1980) - 1 Et nærliggende eksempel - nogle træk af Barsebåck-sagens historie Detaljer   HTML   PDF
Ove Nathan
 
Politica, Bind 1 (1968) - 3 ETNISKE GRUPPER I DE ØSTAFRIKANSIE CENTRALADMINISTRATIONER. Detaljer   HTML   PDF
JANNIK BOESEN
 
Politica, Bind 24 (1992) - 4 Etnisk konflikt Detaljer   HTML   PDF
Øystein Gaasholt
 
Politica, Bind 1 (1968) - 1 ET SIMULATIONSFORSØG. Detaljer   HTML   PDF
NIELS AMSTRUP
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 EU-budgettet: Et funktionelt misfoster? Detaljer   HTML   PDF
Martin Marcussen
 
Årg. 34, Nr. 1 (2002) EU - en udfordring for den danske velfærdsstat? Detaljer   PDF
Peter Abrahamsen, Anette Borchorst
 
Politica, Bind 33 (2001) - 3 EU: En udfordring til dansk politik Detaljer   HTML   PDF
Peter Riis og David Munis Zepernick
 
Årg. 45, Nr. 4 (2013) EU-forbeholdene og det danske mulighedsrum i verden Detaljer   PDF
Martin Marcussen
 
Årg. 37, Nr. 2 (2005) Eugenik - elitært, usolidarisk og uetisk? Detaljer   PDF
Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen, Tobias Effersøe
 
Årg. 34, Nr. 4 (2002) EU-kommissionen som entreprenør i spillet om den internationale handelspolitik Detaljer   PDF
Mette Balle Sørensen
 
Årg. 36, Nr. 4 (2004) Eu og Danmark Detaljer   PDF
Jens Blom-Hansen, Jørgen Grønnegård Christensen
 
Årg. 44, Nr. 2 (2012) Europæisering af koalitioner mellem Folketingets partier Detaljer   PDF
Rasmus Brun Pedersen, Flemming Juul Christiansen
 
Årg. 36, Nr. 1 (2004) Europæisering - et retligt perspektiv på EU's østudvidelse Detaljer   PDF
Karin Hilmer Pedersen
 
Politica, Bind 32 (2000) - 4 Europæisk institutionsdannelse uden for Leviathans skygge? EUs retsintegration i emergensteoretisk belysning Detaljer   HTML   PDF
Morten Feilberg Greve
 
Politica, Bind 25 (1993) - 2 Europa: Tilbage til fremtiden? Detaljer   HTML   PDF
Knud Erik Jørgensen
 
Politica, Bind 22 (1990) - [3] European polyphony: Perspectives beyond East-West confrontation, edited by Ole Wæver, Pierre Lemaitre and Elzbieta Tromer, London: Macmillan, 1989. Detaljer   HTML   PDF
Thomas Pedersen
 
Politica, Bind 33 (2001) - 3 EU's legitimitetsproblemer. Deliberation og nationale interesser i den europæiske udviklingsproces Detaljer   HTML   PDF
Jens Henrik Haahr
 
Politica, Bind 14 (1982) - 4 Eva Buch Hansen m.fl., Kalaallit Nunaat - på vej hvorhen? Udvikling i Grønland. Roskilde: Geoßuch-forlaget 1982, 32 s.. Detaljer   HTML   PDF
Ove Johansen
 
Politica, Bind 25 (1993) - 1 Evaluering i Danmark: Rationalitet eller politisk våben? Detaljer   HTML   PDF
Erik Albæk og Søren Winter
 
Politica, Bind 32 (2000) - 3 Evaluering og institutionelle standarder: Nyinstitutionelle betragtninger af evaluering som vor tids ritual Detaljer   HTML   PDF
Peter Dahler-Larsen og Hanne Kathrine Krogstrup
 
Politica, Bind 25 (1993) - 1 Evalueringsforskningens historie og utvikling i Norge Detaljer   HTML   PDF
Bergljot Baklien
 
601 - 700 af 2817 elementer << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK