Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Politica, Bind 27 (1995) - 1 Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg (SNU), Magt og normer i internationalpolitik: Statsdannelser, grænser og humanitær intervention, København: SNU, 1994, 144 s., kr. 60,00. Detaljer   HTML   PDF
Tonny Brems Knudsen
 
Politica, Bind 32 (2000) - 3 Det sovjetiske „undersamfund" i teori og praksis 1 Detaljer   HTML   PDF
Erik Kulavig
 
Årg. 36, Nr. 4 (2004) Det ¤tålmodige demokrati Detaljer   PDF
Nils Bredsdorff
 
Politica, Bind 4 (1971) - 1-2 DET ULIGE BYTTE. Detaljer   HTML   PDF
Niels Ålbertsen
 
Politica, Bind 18 (1986) - 1 De videregående uddannelser under forandring: Resultater og blokeringer Detaljer   HTML   PDF
Jens Peter Christensen
 
Politica, Bind 17 (1985) - 2 Dieter Nohlen (udg.), Tredje Verdens Leksikon, ved Hans-Henrik Hoirn, København: G.E.C.Gad Forlag, 1983, 402 s., 198,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Dige Pedersen
 
Årg. 45, Nr. 3 (2013) Digital innovation af folkeskolens åbenhed og sammenlignelighed - binære modellers endeligt? Detaljer   PDF
Kim Normann Andersen, Helle Zinner Henriksen, Jeppe Agger Nielsen
 
Årg. 37, Nr. 4 (2005) Dimensionaliteten i Folketinget Detaljer   PDF
Asbjørn Skjæveland
 
Politica, Bind 18 (1986) -4 Direct and Indirect Influence: The Danish Peace Movement and Security Politics, 1979-1986 Detaljer   HTML   PDF
Michael A. Krasner
 
Årg. 39, Nr. 4 (2007) Diskrimination - definition og moral Detaljer   PDF
Kasper Lippert-Rasmussen
 
Årg. 36, Nr. 2 (2004) Diskursive forhandlingsnetværk i aktiveringspolitikken Detaljer   PDF
Jacob Torfing
 
Politica, Bind 9 (1977) - 3-4 Diskussionen af Sovjetunionens nye forfatning i "Izvestija" (Case Study i politisk participation i Sovjetunionen) Detaljer   HTML   PDF
Ole Nørgaard:
 
Årg. 43, Nr. 1 (2011) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 37, Nr. 1 (2005) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 39, Nr. 3 (2007) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 34, Nr. 1 (2002) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 37, Nr. 4 (2005) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 36, Nr. 2 (2004) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 36, Nr. 3 (2004) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 40, Nr. 4 (2008) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 41, Nr. 2 (2009) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 38, Nr. 1 (2006) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 46, Nr. 2 (2014) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 34, Nr. 3 (2002) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 38, Nr. 2 (2006) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 44, Nr. 1 (2012) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 34, Nr. 4 (2002) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 38, Nr. 3 (2006) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 43, Nr. 3 (2011) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 35, Nr. 1 (2003) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 44, Nr. 3 (2012) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 42, Nr. 3 (2010) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 35, Nr. 2 (2003) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 44, Nr. 2 (2012) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 46, Nr. 4 (2014) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 42, Nr. 2 (2010) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 44, Nr. 4 (2012) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 35, Nr. 3 (2003) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 36, Nr. 1 (2004) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 42, Nr. 4 (2010) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 37, Nr. 2 (2005) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 45, Nr. 1 (2013) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 38, Nr. 4 (2006) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 42, Nr. 1 (2010) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 41, Nr. 3 (2009) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 39, Nr. 1 (2007) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 45, Nr. 2 (2013) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 35, Nr. 4 (2003) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 40, Nr. 3 (2008) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 41, Nr. 1 (2009) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 45, Nr. 3 (2013) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 36, Nr. 4 (2004) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 46, Nr. 1 (2014) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 34, Nr. 2 (2002) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 46, Nr. 3 (2014) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 45, Nr. 4 (2013) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 37, Nr. 3 (2005) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 40, Nr. 1 (2008) Diverse Detaljer   PDF
- -
 
Årg. 40, Nr. 2 (2008) Diverse Detaljer   PDF
 
Årg. 39, Nr. 4 (2007) Diverse Detaljer   PDF
 
Politica, Bind 30 (1998) - 3 Diversificering og konvergens mellem offentlig og privat En analyse af vilkårene for arbejdsmarkedsrelationerne i de to samfundsmæssige hovedsektorer1 Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Steen Madsen, Jesper Due og Søren Kaj Andersen
 
Politica, Bind 25 (1993) - 4 Dominique Bouchet og Kurt Klaudi Klausen, Temaer i den samfundsvidenskabelige Odense: Odense Universitetsforlag, 1992, 53 s., kr. 60,00. Detaljer   HTML   PDF
Stig Fraulund Sørensen
 
Politica, Bind 14 (1982) - 3 Donald M. Snow, Nuclear Strategy in a Dynamic World. American Policy in the 198O's. University, Alabama: The University of Alabama Press, 1981, 284 s., 12.95 US$. Detaljer   HTML   PDF
Niels Egelund
 
Politica, Bind 26 (1994) - 2 Dorthe Pedersen, Offentlig løn - projekt Forhandlingsøkonomi, København: Samfundslitteratur, 1993, 236 s., kr. 210,00. Detaljer   HTML   PDF
Marianne de Montis
 
Politica, Bind 24 (1992) - 4 Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Econonomic Performance, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 152 s., $ 12,00 (pb.); Margaret Levi, Of Rule and Revenue, Berkeley: University of California Press, 1988, 2535., $ 15,00 (pb.). Detaljer   HTML   PDF
Asbjørn Sonne Nørgaard
 
Politica, Bind 28 (1996) - 1 Drømmen der brast Om FN's eksistenskrise i det nye internationale system Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm
 
Politica, Bind 22 (1990) - 1 Drude Dahlerup og Kristian Hvidt (red.), Kvinder på Tinge. Kvinder i landspolitik 75 år, Udgivet af Folketingets Præsidium, København: Rosinante, 1990, 247 s., kr. 265,00. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit
 
Politica, Bind 30 (1998) - 1 Duncan Liefferink og Mikael Skou Andersen (eds.), The Innovation of EU Environmental Policy, København: Scandinavian University Press, 1997, 197 s., kr. 260,00. Detaljer   HTML   PDF
Erik Højbjerg
 
Politica, Bind 12 (1980) - 3 Ebbe Yndgaard (red.), Symposium om Danmarks energiproblemer, København: Samfundsvidenskabeligt 1980, 336 s. 50,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 16 (1984) - 1 E. B. F. Midgley, The Ideology of Max Weber. A Thomist Critique, Aldershot: Gower, 1983, 28,00 . Detaljer   HTML   PDF
H. H. Bruun
 
Politica, Bind 25 (1993) - 2 Economic man, political man1 Detaljer   HTML   PDF
Leif Lewin
 
Politica, Bind 23 (1991) - 1 E. Damsgård Hansen, Kaj Kjærsgaard og Jørgen Rosted, Dansk økonomisk politik. Teorier og erfaringer, København: Handelshøjskolens Forlag, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1990, 336 s., kr. 268,00. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 21 (1989) - 2 E. Damsgård Hansen, Kaj Kjærsgaard og Jørgen Rosted, Dansk økonomisk politik, udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1988, kr. 268,00. Detaljer   HTML   PDF
Zohair Diwan og Søren Peter Iversen
 
Politica, Bind 19 (1987) - [2] EDB-ressourcer i egen organisation Detaljer   HTML   PDF
Hans Nikolaisen
 
Politica, Bind 19 (1987) - [1] Edgar Morin, Penser l'Europe, Paris: Gallimard, 1987, 222 s., 22 FF. Detaljer   HTML   PDF
Dominique Bouchet
 
Politica, Bind 20 (1988) - 2 Edward C. Page and Michael Goldsmith (eds.), Central and Local Government Relations. A Comparative Analysis of West European Unitary States, London: Sage Publications, 1987, 179 s., £ 25.00. Detaljer   HTML   PDF
Finn Bruun
 
Politica, Bind 29 (1997) - 3 Edward C. Page, People Who Run Europe, Oxford: Clarendon Press, 1997, 178 s. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Grønnegård Christensen
 
Årg. 40, Nr. 1 (2008) Edward Hallert Carr - en kompleks realist Detaljer   PDF
Carina Ann Meyn
 
Politica, Bind 15 (1983) - 3 Effektivitet og produktivitet i den offentlige sektor 1 Detaljer   HTML   PDF
Søren Winter
 
Politica, Bind 25 (1993) - 3 EF og det demokratiske spørgsmål: Den danske case Detaljer   HTML   PDF
Peter Nedergaard
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 1 EF og Nord-Syd dialogen Detaljer   HTML   PDF
Carsten Lehmann Sørensen:
 
Politica, Bind 25 (1993) - 3 EF som international aktør: En oversigt Detaljer   HTML   PDF
Finn Laursen
 
Politica, Bind 24 (1992) - 3 EF som reguleringsmyndighed Detaljer   HTML   PDF
Karsten Skjalm
 
Politica, Bind 25 (1993) - 3 EF's politiske system Detaljer   HTML   PDF
Morten Kelstrup
 
Politica, Bind 11 (1979) - 4 EF's udviklingspolitik: Lomé-konventionens udviklingseffekter i de associerede u-lande Detaljer   HTML   PDF
Mikael Barfod:
 
Politica, Bind 33 (2001) - 3 Efter Nice: Den europæiske forsvarsdimension og det danske forsvarsforbehold Detaljer   HTML   PDF
Reimer R. Nielsen
 
Politica, Bind 24 (1992) - 4 Eggert Petersen, Jørgen Goul Andersen, Jørgen Dalberg-Larsen, Knud-Erik Sabroe og Bo Sommerlund, De trivsomme og arbejdsomme danskere. Krisen og den politisk-psykologiske udvikling 1982-90, Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet i kommission hos Aarhus Universitetsforlag, 1991, 224 s. + bilag, kr. 98,00. Detaljer   HTML   PDF
Hans Henrik Brydensholt
 
Politica, Bind 26 (1994) - 4 Eggert Petersen, Jørgen Goul Andersen, Jørgen Dalberg Larsen, Knud Erik Sabroe og Bo Sommerlund, Livskvalitet og holdninger i det variable nichesamfund, Århus: Psykologisk Institut, i kommission hos Aarhus Universitetsforlag, 1994,351 s. Detaljer   HTML   PDF
 
Politica, Bind 20 (1988) - 3 Eggert Petersen, Knud-Erik Sabroe, Ole Steen Kristensen & Bo Sommerlund, Danskernes tilværelse under krisen, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 1987, 383 s. (2 bind), kr. 140,00. Detaljer   HTML   PDF
Tom Bryder
 
Politica, Bind 28 (1996) - 2 Eggert Petersen m.fl., Danskernes trivsel, holdninger og s elv ansvarlighed under „opsvinget". Træk af den politiskpsykologiske udvikling 1982-86-88-90-94, Århus: Psykologisk Institut, 1996, 349 s., kr. 198,00. Detaljer   HTML   PDF
Ole Borre
 
Politica, Bind 13 (1981) - 3 Egil Bakke, Markedsmekanisme og samfunnsstyring, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1980, 92 s., Nkr. 59,00. Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 17 (1985) - 1 Egon Jensen og Torben Stener Nielsen, Metode og skriftlig fremstilling i samfundsfag, (Grundbøger i samfundsfag), København: Gyldendal, 1984, 123 s., 98,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Ole Tonsgaard
 
Politica, Bind 31 (1999) - 1 Ejvind Damsgård Hansen, Europæisk ø- konomisk historie. Fra Merkantilisme til Maastricht, bind 1 - tiden indtil 1945 og bind! - tiden fra 1945, København: Handelshøjskolens Forlag, 1998, 289 + 337 s. bd. l: kr. 278,00, bd. 2: kr. 293,00. Detaljer   HTML   PDF
Peter Munk Christiansen
 
Årg. 43, Nr. 3 (2011) Eksperimentel politisk teori? Detaljer   PDF
Kasper Lippert-Rasmussen
 
Årg. 39, Nr. 1 (2007) Eksperimenter Detaljer   PDF
Michael Bang Petersen, Rune Slothuus, Rune Stubager, Lise Togeby
 
Politica, Bind 13 (1981) -4 Elektroniske medier - af hensyn til hvem? Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Poulsen:
 
Politica, Bind 6 (1973) - 4 ELEMENTER AF EN HISTORISK-MATERIALISTISK STATSTEORIx)(Bragt i "Kritische Justiz", Nr. 2, 1972. Oversat af Fl. Arentoft og Kr. Berg Nielsen). Detaljer   HTML   PDF
Heide Gerstenberger:
 
Politica, Bind 26 (1994) - 2 Elfar Loftsson, Johan Hedrén, Ronnie Hjorth, Marianne Löwgren, Svensk miljöpolitik, Lund: Studentlitteratur, 1993, 164 s. Detaljer   HTML   PDF
Niels Chr. Sidenius
 
Politica, Bind 16 (1984) - 4 Elina Haavio-Mannila, m.fl., Det uferdige demokratiet - Kvinder i nordisk politik, Oslo: Nordisk Ministerråd, 1983, 293 s., 150,00 kr. (Distribueres af Schultz Forlag). Detaljer   HTML   PDF
Karl-Henrik Bentzon
 
Politica, Bind 24 (1992) - 1 Elinor Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, New York: Cambridge University Press, 1990, 280 s., $ 14.95. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Grønnegård Christensen
 
501 - 600 af 2817 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK