Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Politica, Bind 31 (1999) - 1 Demokratiet i markedets optik Detaljer   HTML   PDF
Anders Lundkvist
 
Politica, Bind 26 (1994) - 3 Demokratiet og moderne samfunds gensidige afhængighed Detaljer   HTML   PDF
Jens Henrik Haahr
 
Politica, Bind 11 (1979) - 2 Demokratiforståelse i det liberale konstruktørprogram Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Poulsen
 
Politica, Bind 27 (1995) - 3 Demokrati i Nigeria: Tredje gang er ulykkens gang Detaljer   HTML   PDF
Søren Tholstrup
 
Årg. 36, Nr. 2 (2004) Demokrati og deltakelse i urbane policynettverk - erfaringer fra Norge Detaljer   PDF
Signy Irene Vabo, Gro Sandkjær Hanssen, Jan Erling Klausen
 
Politica, Bind 23 (1991) - 1 Demokrati og makt i Sverige., Maktutredningens huvudrapport, Stockholm: Statens offentliga utredninger 1990:44, 1990, 454 s., Skr. 197,00. Detaljer   HTML   PDF
Ove K. Pedersen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 1 Demokrati og økonomisk udvikling En case-studie af Indien Detaljer   HTML   PDF
Georg Sørensen
 
Politica, Bind 26 (1994) - 1 Demokrati og politisk udvikling Detaljer   HTML   PDF
Erik Damgaard
 
Politica, Bind 27 (1995) - 3 Demokratisering - hvorfor, hvordan, hvornår? Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit
 
Årg. 34, Nr. 2 (2002) Demokratiseringsteori: Klynger af forklaringer Detaljer   PDF
Lars Johannsen
 
Politica, Bind 11 (1979) - 2 Demokratisk revisionisme Detaljer   HTML   PDF
Morten Rand Jensen:
 
Politica, Bind 28 (1996) - 3 Demokratiudvikling og -stabilitet: den skæve analyse Detaljer   HTML   PDF
Curt Sørensen
 
Politica, Bind 8 (1976) - 2-3 Den ægyptiske stat: Statsinterventionismens former og effekter Detaljer   HTML   PDF
Gorm Rye Olsen
 
Årg. 35, Nr. 1 (2003) Den amerikanske mission i et forandret globalt system Detaljer   PDF
Morten Ougꜳrd
 
Politica, Bind 8 (1976) - 2-3 Den brasilianske Stat. Dens klassegrundlag og funktion i kapitalistisk reproduktion Detaljer   HTML   PDF
Vagn Mikkelsen:
 
Årg. 34, Nr. 1 (2002) Den ¤danske velfærdsstat fra afgrundens rand til efterlønsreform Detaljer   PDF
Christoffer Green-Pedersen
 
Politica, Bind 33 (2001) - 2 Den demokratiske fred og Rusland Detaljer   HTML   PDF
Mette Skak
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 2 Den eurokommunistiske strategiopfattelse vurderet i lyset af den chilenske erfaring 1970-73 Detaljer   HTML   PDF
Jakob Jørgen Simonsen, Georg Sørensen:
 
Årg. 37, Nr. 1 (2005) Den ¤europæiske stats dannelse Detaljer   PDF
Gorm Harste
 
Politica, Bind 2 (1969) - 5 Den foragtede samaritan. *) Detaljer   HTML   PDF
Per-Olof Johansson
 
Politica, Bind 16 (1984) - 3 Den forvoksede offentlige sektor Detaljer   HTML   PDF
Karl-Henrik Bentzon
 
Årg. 37, Nr. 3 (2005) Den generelle teori om solidaritet med hug og parade. Jørgen J. Poulsens svar til opponenterne ved disputatsforsvaret - se disse i Politica, årgang 37, nr. 2 Detaljer   PDF
Jørgen J. Poulsen
 
Årg. 37, Nr. 1 (2005) Den ¤historiske drejning Detaljer   PDF
Mette Skak
 
Politica, Bind 23 (1991) - 1 Den historiske materialisme i lyset af nyere diskussion om social handlen og social objektivitet Detaljer   HTML   PDF
Curt Sørensen
 
Politica, Bind 9 (1977) - 1 Den indiske stats økonomiske politik og de multinationale selskaber; Bidrag til en analyse af den ekstra-societale determination af statsfunktionerne Detaljer   HTML   PDF
John Martinussen:
 
Politica, Bind 21 (1989) - 3 Den institutionelle strukturs betydning for deregulering 1 Detaljer   HTML   PDF
Jesper Bo Jensen
 
Politica, Bind 13 (1981) -4 Den Jyske Historiker, nr. 19-20, Tema: "Sportshistorie", Århus: Modtryk, 1981, 223 s., 75,00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Ole Tonsgaard
 
Politica, Bind 26 (1994) - 3 Den jyske Historiker, nr. 67, 1994, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 152 s., Kr. 125,00. Detaljer   HTML   PDF
Anette Borchorst
 
Politica, Bind 13 (1981) - 2 Den Jyske Historiker, Temanummer om "Socialdemokratiet, velfærdsstaten og kvinderne", nr. 18, Århus: Modtryk, 1980, 204 sider, 60.00 kr. Detaljer   HTML   PDF
Drude Dahlerup
 
Politica, Bind 11 (1979) - 2 Den klassiske demokratiske teori Detaljer   HTML   PDF
Palle Svensson:
 
Politica, Bind 13 (1981) -4 Den klemte borger i informationssamfundet Detaljer   HTML   PDF
Bernt Stubbe Østergaard:
 
Politica, Bind 6 (1973) - 3 DEN KOMMUNISTISKE OPFATTELSE AF DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE REVOLUTION Detaljer   HTML   PDF
Jens-Jørgen Jensen
 
Politica, Bind 7 (1974) - 4-5 DEN KONKRETE ANALYSE Detaljer   HTML   PDF
Johannes Andersen
 
Årg. 36, Nr. 1 (2004) Den konstitutionelle vending i Danmark og Europa og dens amerikanske rødder Detaljer   PDF
Helle Porsdam
 
Politica, Bind 20 (1988) - 1 Den kreative intelligentsia og reformprocessen Detaljer   HTML   PDF
Märta-Lisa Magnusson
 
Årg. 42, Nr. 4 (2010) Den ¤lille betingede forskel Detaljer   PDF
Vibeke Lehmann Nielsen
 
Politica, Bind 27 (1995) - 1 Den lokale ildsjæl og det polycentrerede samfund Detaljer   HTML   PDF
Lars Hulgård
 
Politica, Bind 1 (1968) - 1 DEN MODERNE POLITISKE VIDENSKABS ANDEN FASE Detaljer   HTML   PDF
MORTEN KELSTRUP
 
Årg. 38, Nr. 3 (2006) Den ¤nødvendige europæisering - små postkommunistiske landes svar på globaliseringen Detaljer   PDF
Karin Hilmer Pedersen, Lars Johannsen
 
Politica, Bind 7 (1974) - 2-3 DEN NYE AMERIKANSKE KVINDEBEVÆGELSE Detaljer   HTML   PDF
Lisbeth Jarlov og Nina Lindholst
 
Årg. 40, Nr. 3 (2008) Den ¤nye borger i offentlige serviceydelser Detaljer   PDF
John Clarke, Janet Newman
 
Årg. 46, Nr. 4 (2014) Den "nye engelske skole" og pluralisme-solidarisme-debatten Detaljer   PDF
Barry Buzan
 
Politica, Bind 22 (1990) - [4] »Den nye politiske tænkning« - et produkt af udenrigspolitiske eksperter?1 Detaljer   HTML   PDF
Per Birk Mønsted og Bjarne Rom
 
Politica, Bind 7 (1974) - 2-3 DEN NYERE DANSKE KVINDEBEVÆGELSE Detaljer   HTML   PDF
Bent Arier og Helge Nørregård:
 
Politica, Bind 16 (1984) - 1 Den nye udvikling i japansk udenrigspolitik Detaljer   HTML   PDF
Karen Ejersbo Hansen
 
Politica, Bind 14 (1982) - 4 Den ny internationale arbejdsdeling - vækst og ulighed i nye gevandter Detaljer   HTML   PDF
Roland C. Rasmussen:
 
Politica, Bind 19 (1987) - [4] Den ny økonomiske politik Detaljer   HTML   PDF
Helge Brink
 
Politica, Bind 21 (1989) - 2 Den offentlige vækst - i fortiden og i dag Detaljer   HTML   PDF
Bent Rold Andersen
 
Politica, Bind 27 (1995) - 4 Den østrigske korporatisme under forandring Detaljer   HTML   PDF
Peter Marker
 
Politica, Bind 15 (1983) - 4 Den permanente revolutions teori Detaljer   HTML   PDF
Ole Stender-Petersen
 
Politica, Bind 28 (1996) - 2 Den politiske filosofis landskab Detaljer   HTML   PDF
Jørgen J. Poulsen
 
Politica, Bind 22 (1990) - [3] Den politiske offentlighed mellem stat og civilsamfund Detaljer   HTML   PDF
Jørn Loftager
 
Årg. 38, Nr. 4 (2006) Den ¤politiske og økonomiske transition i de tidligere østbloklande Detaljer   PDF
Rune Holmgꜳrd Andersen, Karsten Stæhr
 
Politica, Bind 7 (1974) - 4-5 DEN POLITISKE SOCIALISERINGSPROCES Detaljer   HTML   PDF
Sander Angelsø
 
Politica, Bind 32 (2000) - 1 Den politisk-økonomiske udvikling i Grønland: mod større økonomisk uafhængighed Detaljer   HTML   PDF
Josef Motzfeldt
 
Politica, Bind 20 (1988) - 2 Den postpolitiske udfordring En kopernikansk vending Detaljer   HTML   PDF
Johan Fjord Jensen
 
Politica, Bind 33 (2001) - 2 Den russiske forfatnings(u)orden Om sam- og modspillet mellem centralmagten og regionerne Detaljer   HTML   PDF
Marta-Lisa Magnusson
 
Politica, Bind 16 (1984) - 3 Den satans statskundskab? Detaljer   HTML   PDF
Poul Bjergved
 
Politica, Bind 16 (1984) - 3 Den skandinaviske velfærdsstatsmodel under pres1 Detaljer   HTML   PDF
Lars Nørby Johansen
 
Politica, Bind 31 (1999) - 1 Den strategiske politiker Detaljer   HTML   PDF
Christian Bertelsen
 
Årg. 34, Nr. 1 (2002) Den ¤svenska välfärdsstaten under 1990-talet. Vad kan Danmark lära av de svenska erfarenheterna? Detaljer   PDF
Anders Lindbom
 
Årg. 34, Nr. 3 (2002) Den ¤tredje vej - et svar på det 21. århundredes udfordringer? Detaljer   PDF
Lars Bo Kaspersen
 
Politica, Bind 26 (1994) - 2 "Den tredje vejs" affinitet til markedsmekanismen? Detaljer   HTML   PDF
Gorm Winther
 
Politica, Bind 22 (1990) - [2] Den tredje verden 1989-90, redigeret af Torben Kitaj, København: Mellemfolkeligt 1989, 102 s., kr. 132,00. Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Dige Pedersen
 
Politica, Bind 24 (1992) - 1 Den tyske politik i forbindelse med »2 + 4«-aftalen Detaljer   HTML   PDF
Peter Sørensen
 
Politica, Bind 13 (1981) - 2 Den ustadige ligevægt - forskydninger i de danske partiers vælgerstyrke Detaljer   HTML   PDF
Ole Borre:
 
Årg. 37, Nr. 3 (2005) "Den videnskabelige værdirelativisme i praksis" som led i studenteroprøret på IFSK Detaljer   PDF
Erik Christensen
 
Årg. 37, Nr. 3 (2005) Den videnskabelige værdirelativisme, repressiv tolerance og den usete gorilla Detaljer   PDF
Jørgen J. Poulsen
 
Politica, Bind 13 (1981) -4 De nye mediers jura Detaljer   HTML   PDF
Knud Aage Frøbert:
 
Politica, Bind 22 (1990) - 1 De offentlige udgifters fordelingsmæssige virkninger Detaljer   HTML   PDF
Finn Kenneth Hansen
 
Politica, Bind 20 (1988) - 4 De paradoxala borgarklasserna Detaljer   HTML   PDF
Björn Beckman
 
Politica, Bind 20 (1988) - 1 De politiske dimensioner af reformprocessen i Kina Detaljer   HTML   PDF
Clemens Stubbe Østergaard
 
Politica, Bind 27 (1995) - 4 De politiske partier og det lokale demokrati Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Elklit og Roger Buch Jensen
 
Politica, Bind 13 (1981) - 2 De politiske partiers krise Detaljer   HTML   PDF
Johannes Andersen:
 
Politica, Bind 12 (1980) - 1 Deponering af høj radioaktivt affald - vurdering af Elkrafts og Elsams rapport Detaljer   HTML   PDF
Flemming Getreuer Christensen, Karen Marie Pagh Nielsen
 
Politica, Bind 23 (1991) - 3 De post-stalinistiske samfund og demokratiet Detaljer   HTML   PDF
Ole Nørgaard
 
Politica, Bind 32 (2000) - 4 Design af grønne afgifter i Norden. CO -afgifterne og alliancen mellem kapital og arbejdere1 Detaljer   HTML   PDF
Anders Branth Pedersen
 
Årg. 40, Nr. 4 (2008) De skandinaviske staters udvikling Detaljer   PDF
Uffe Østergård
 
Årg. 39, Nr. 1 (2007) De ¤sociotropiske vælgere Detaljer   PDF
Kasper Møller Hansen, Mickael Bech
 
Politica, Bind 29 (1997) - 1 „Det civile samfund". Begreb og organisation, politik og moral1 Detaljer   HTML   PDF
Torben Hviid Nielsen
 
Årg. 45, Nr. 4 (2013) Det ¤danske EU-formandskab 2012 - satte det spor i centraladministrationen? Detaljer   PDF
Mads Dagnis Jensen, Peter Nedergꜳrd
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 2 Det franske kommunistpartis langsomme udvikling mod en selvstændig identitet Detaljer   HTML   PDF
Gunnar Dybvad Olesen:
 
Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 2 Det franske valg marts 1978: PCF og dets forhold til socialisterne Detaljer   HTML   PDF
Ole Bottzauw:
 
Politica, Bind 25 (1993) - 3 Det går nok - et essay om dansk statskultur og eurokratiet Detaljer   HTML   PDF
Tim Knudsen
 
Politica, Bind 12 (1980) - 4 Det grønlandske EF-medlemsskab Detaljer   HTML   PDF
Carsten Lehmann Sørensen:
 
Politica, Bind 21 (1989) - 4 Det indre marked og EF's monetære integration Detaljer   HTML   PDF
Hans Berend Feddersen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 4 Det indre marked og integrationsteori Detaljer   HTML   PDF
Troels Norup Panild
 
Politica, Bind 23 (1991) - 2 Det institutionelle perspektiv inden for den politiske videnskab Detaljer   HTML   PDF
Karin Hansen
 
Politica, Bind 30 (1998) - 3 Det kommunale mikrokosmos Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Grønnegård Christensen
 
Politica, Bind 20 (1988) - 2 Det kommunale Teknologinævn, Teknologi hvordan? Håndbog om ny teknologi i kommuner og amtskommuner, København: Forlaget Kommuneinformation, 1987,965. Detaljer   HTML   PDF
Peter Munk Christiansen
 
Politica, Bind 9 (1977) - 2 Det lokale kommunikationssystem Detaljer   HTML   PDF
Jens Chr. Birch og Bernt Stubbe Østergård:
 
Politica, Bind 9 (1977) - 1 DET MULTINATIONALE SELSKAB: EN INTERDISCIPLINÆR "GRUPPE"-SYNSVINKEL? Detaljer   HTML   PDF
J.D. Davis:
 
Politica, Bind 24 (1992) - 1 Det nye Tyskland: Er det nyt? Detaljer   HTML   PDF
Hans-Henrik Holm
 
Politica, Bind 15 (1983) - 2 Det økonomiske konkurrenceforhold mellem USA og Vesteuropa Detaljer   HTML   PDF
J. Ørstrøm Møller
 
Politica, Bind 24 (1992) - 2 Det østlige Europas reintegration i den internationale politiske økonomi Detaljer   HTML   PDF
Mette Skak
 
Politica, Bind 28 (1996) - 2 Det politiske fællesskab: liberalismen og dens nye kritikere1 Detaljer   HTML   PDF
Per Mouritsen
 
Politica, Bind 31 (1999) - 2 Det politiske kommunikationssystem Detaljer   HTML   PDF
Anders Esmark, Peter Kjær og Ove K. Pedersen
 
Politica, Bind 21 (1989) - 4 Det politiske system og gennemførelsen af det indre marked Detaljer   HTML   PDF
Svend Auken
 
Årg. 39, Nr. 3 (2007) Det ¤politologiske eksperiment Detaljer   PDF
Søren Serritzlew
 
Årg. 35, Nr. 3 (2003) Det ¤Radikale Venstres betydning i dansk politik. Er den så stor, som vi går og tror? Detaljer   PDF
Christoffer Green-Pedersen
 
401 - 500 af 2817 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK